Polityka prywatności serwisu internetowego CoRobic.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://corobic.pl (dalej jako: „CoRobic.pl”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”).

CoRobic.pl jest portalem ogłoszeniowym, który umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie atrakcji, miejsc nauki oraz wypoczynku dla dzieci. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie firmom i innym organizatorom zaprezentowanie swoich usług, a z drugiej umożliwienie rodzicom i ich dzieciom łatwe wyszukiwanie interesujących dla dzieci atrakcji, miejsc nauki oraz wypoczynku spośród dodanych w Serwisie.Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności, Zespół CoRobic.pl

   

1)  O NAS

 1. 3. Właścicielem CoRobic.pl i administratorem danych osobowych Usługobiorców zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego 4superheroes.com sp. z o.o. sp.k.. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Daleka 18, 60-124 Poznań); NIP: 779-244-85-17; REGON:365715420; KRS:0000643212; adres poczty elektronicznej: marketing@corobic.pl (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).


2)  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.

 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.


3)  CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Usług Elektronicznych, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej.

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę:
  1. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy, Serwisu Internetowego oraz zamieszczonych Atrakcji.

 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających ze Serwisu Internetowego: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego adres poczty elektronicznej, a także – jeżeli wymaga tego korzystanie lub realizacja Usługi, także inne dane niezbędne do jej realizacji wskazane na stronie Serwisu Internetowego. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, dane adresowe firmy oraz NIP.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Usługi Elektronicznej oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.

 5. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Serwisu Internetowego (np. ilość Usługobiorców, ilość Ogłoszeń, ilość kliknięć w linki i pola akcji dostępne w Serwisie) do generowania statystyk korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu Internetowego lub Usług Elektronicznych.


4)  COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

a. realizacja podstawowych funkcjonalności Usług i Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych;

b. dostosowywania zawartości strony Usługi i Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);

c. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego lub Usługi.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

a. w przeglądarce Chrome

b. w przeglądarce Firefox

c. w przęglądarce Internet Explorer

d. w przeglądarce Opera

e. w przeglądarce Safari

f. w przeglądarce Microsoft Edge

6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.

7. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.

8. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

9. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.5)  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, Serwisu Internetowego oraz zamieszczonych Atrakcji podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).6)  PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.7)  DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

 1. CoRobic.pl umożliwia dodawanie, przeglądanie i wyszukiwanie Atrakcji. Celem Serwisu Internetowego jest z jednej strony ułatwienie Partnerom zaprezentowanie swoich usług, a z drugiej umożliwienie Rodzicom łatwego wyszukiwania interesujących dla dzieci Atrakcji spośród dodanych w Serwisie i kontakt z Partnerem.

 2. Korzystanie z Serwisu może powodować, że Usługobiorcy mogą mieć za jego pośrednictwem dostęp do danych osobowych innych osób. Dostęp do danych Usługobiorcy przez inne osoby korzystające z Serwisu może mieć miejsce jedynie na skutek działań podejmowanych przez Usługobiorcę, którego dane dotyczą – np. w przypadku dodania opinii lub skontaktowania się z innym Usługobiorcą za pomocą Serwisu.

 3. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z CoRobic.pl oraz Usług Elektronicznych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 4. Usługobiorcy są zobowiązani dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych innych Usługobiorców i osób trzecich, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu lub Usług Elektronicznych i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu lub Usług Elektronicznych, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.

2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Dziękujemy za uważną lekturę! W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy, Zespół CoRobic.pl